برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
آخرین اخبار آرشیو
عرض تسلیت به مناسبت شهادت رییس جمهور مردمی و همراهانشان
عرض تسلیت به مناسبت شهادت رییس جمهور مردمی و همراهانشان

عرض تسلیت به مناسبت شهادت رییس جمهور مردمی و همراهانشان

03/02/31


تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی
تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

تقدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی

03/02/25


سامانه پایش عملیاتی دبیرخانه ثبت بیماریها
سامانه پایش عملیاتی دبیرخانه ثبت بیماریها

سامانه پایش عملیاتی دبیرخانه ثبت بیماریها

03/01/14

سامانه پایش برنامه عملیاتی معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت توسط وزارت متبوع در اسفند ماه سال 1402 فعال گردید.


کشب عنوان همکار برتر برنامه ملی ثبت تروما در سال 1402
کشب عنوان همکار برتر برنامه ملی ثبت تروما در سال 1402

کشب عنوان همکار برتر برنامه ملی ثبت تروما در سال 1402

02/12/15


همکار برتر در برنامه ثبت بیماران دسترسی عروقی برای دانشکاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1402
همکار برتر در برنامه ثبت بیماران دسترسی عروقی برای دانشکاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1402

همکار برتر در برنامه ثبت بیماران دسترسی عروقی برای دانشکاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1402

02/12/15


عقد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت
تفاهم نامه

عقد تفاهم نامه همکاری بین مرکز تحقیقات ایمنی بیمار و دبیرخانه ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت

02/12/05


تنظیمات قالب